In opdracht van stichting ter bevordering Leefbaarheid Rijsenhout:

Het ondersteunen van de aanvraag Regio Deal met Podium voor architectuur. Zie de luchthaven als aanjager van werkgelegenheid, scholing en als aanjager van experimenten en innovatie, zodat dit een voorbeeld stellende luchthaven wordt. Met bijvoorbeeld:

  • Het verkennen van de ontwikkeling van Tiny Houses en onderzoek naar een locatie.
  • Het verkennen van de haalbaarheid voor de aanplant van een CO2 compensatiebos
  • Het verkennen transformatie van kassen, zoals bijvoorbeeld een restaurant in de kas.

Ontwikkeling Rijssenhout