Partners

 

1z36h50

Building Changes faciliteert en stimuleert samenwerking en kennisdeling in de bouwsector. We verbinden opdrachtgevers, marktpartijen en kennis- en wetenschapsinstellingen met een bottom – up benadering vanuit vakmanschap. Building Changes, geïnitieerd door Aannemersfederatie Nederland, opereert zelfstandig en onafhankelijk. Het projectbureau staat onder leiding van Nico Heijmen en René de Kwaadsteniet, gepokt en gemazeld in verandermanagement en uitvoering in de bouwsector.

 

 

circelstad

Cirkelstad is een totaal concept. De partners staan sterk in hun individuele dienstverlening en koploper in hun branche. In gezamenlijkheid staan zij garant voor het sluiten van de materialen kringloop en bieden perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De dagelijkse communicatie en coördinatie ligt bij het secretariaat van Cirkelstad.

Praktijkboek Heijplaat

 

 

CHV

Concept House Village is een Living Lab waar innovatieve woningen, producten en systemen getest worden door en met de bewoner. Want de bewoner staat centraal bij het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van de woning.

Concept House Village …

  • Is een reëel en virtueel innovatienetwerk dat ruimte biedt voor onderzoek, onderwijs, experimenteren, testen en vermarkten.
  • Staat voor het bundelen en delen van kennis.
  • Biedt mogelijkheden voor innovatieversnelling door participatie in gezamenlijk onderwijs en onderzoek.
  • Stimuleert co-creatie en kennisdeling in en tussen consortia.
  • Wordt ontwikkeld in de bestaande stad.
  • Draagt bij aan de verduurzaming van de woningbouw.

Algemene flyer
Flyer all-in-one

 

Sofs logo

 

 

 

De wereld is voortdurend in beweging en zo ook Cablean. Cablean heeft de SOFTS technologie ontwikkeld net als doel voor ogen om SOFTS te initiëren, ontwikkelen en te implementeren van innovaties en concepten rondom maatschappelijk verantwoord vergroenen en verduurzamen van stedelijk oppervlak.

Met Surface of Things (SOFTS) worden statische oppervlakken in beweging gebracht en gemaakt tot multifunctionele bronnen van duurzaamheid. Zo ontstaat een infrastructuur die het stedelijk oppervlak gratis zonnestroom, bruikbaar regenwater en schone lucht laat doorgeven. Elk oppervlak krijgt zijn eigen verdienmodel met maatschappelijke, economische en financiële waarde.